Nieuw initiatief ontstaan
door van het Groen-groeigroep

update – 23 maart 2024

‘Nieuwe lichting hoveniers graag verdieping bijbrengen in het vak’

Het lijkt een open deur: kennis van bomen en planten is de basis van elke goede hovenier. Toch blijkt dat in de praktijk veel aanstormende of beginnende hoveniers een
verdiepingsslag op dat vlak missen, zo merken de hoveniers van de van het Groen-groeigroep. Door hun inzet willen ze het verschil maken.

Tijdens bijeenkomsten van de van het Groen-groeigroep komt het regelmatig aan de orde: de nieuwe lichting hoveniers mist een verdiepingsslag qua kennis. Hovenier Henri Jansen: “Op de groenopleidingen wordt een zekere basis gelegd, maar wat ik mis is dat jonge hoveniers niet is geleerd hoe ze een tuin kunnen lezen. Daarvoor heb je niet alleen bomen- en plantenkennis nodig, maar ook meer achtergrond van de natuur, de bodem, bemesting en plantenziekten.”

‘Ik wil het verschil maken’

Léon te Winkel is het met zijn collega-hovenier eens. “Onze mensen beheersen het vak, maar willen hun kennis graag vergroten. Bijvoorbeeld op het gebied van snoeitechnieken. Het nascholingsaanbod is op dit vlak heel beperkt. Vanuit het bedrijfsleven kunnen we zelf zorgen voor een professionaliseringsslag bij onze mensen. Op dat punt wil ik met mijn onderneming graag het verschil maken. Tevens sluit dit perfect aan bij het verder verduurzamen en vergroenen van onze onderneming.”

Waardevolle tips en trics

Tijdens één van de gezamenlijke sessies van de van het Groen-groeigroep, ontstond het idee dat Jansen een training snoeitechnieken voor de medewerkers van TWS Hoveniers verzorgde. Dat beviel van beide kanten goed. “De mensen van Léon waren super leergierig, ze stonden er echt voor open om andere werkwijzen en methoden te leren. Ik heb zeker de wijsheid niet in
pacht, maar ik vind het wél heel leuk waardevolle tips en trics te geven”, vertelt Jansen. In de training ging hij onder andere dieper in op snoeigereedschappen, hoe en wanneer je deze gebruikt en natuurlijk de snoeitechnieken zelf, maar ook hoe je een tuin leert lezen.

Ook Te Winkel was blij met de insteek van deze training. “Mijn medewerkers willen graag wat leren en samen van gedachten wisselen. Het is mooi dat wij dat als bedrijf kunnen faciliteren. Goed werkgeverschap gaat overigens niet alleen om het aanbieden van extra (na)scholing, maar ook om het zorgen voor afwisselend werk en een modern en verantwoord machinepark, met zeer veel aandacht voor arbotechnische zaken. Ook dat soort zaken bespreken we in de van het Groen-groeigroep.”

Meer over de praktijktrainingen

Henri Jansen kan in-company trainingen verzorgen rondom tal van praktische onderwerpen zoals snoeitechnieken. Het is ook mogelijk om met deze ervaren hovenier mee te lopen tijdens
zijn onderhoudswerk, om zo de fijne kneepjes van het vak te leren.

Interesse in een training?
Info via www.tuinengroenservice.nl.

Meer weten? Neem contact met ons op. Wij lichten de mogelijkheden graag toe.

‘van het Groen’

Over ons
Poladvies
Contact